Header Image

Hubertine Underberg-Ruder

Underberg AG

Hubertine Underberg-Ruder ima doktorat iz področja mikrobiologije. Po zaključenem raziskovalem delu na ministrstvu za kmetijstvo in ribištvo kraljevine Nizozemske, se je zaposlila v družinskem podjetju. Od leta 1991 je predsednica nadzornega sveta švicarske izpostave podjetja Underberg AG, avstrijskega Gurktaler AG in madžarskega Zwack Unicum Nyrta. Predseduje tudi svetovalnim odborom matičnih Underbergovih podjetij. Zunaj skupine Underberg je članica odbora lastnikov tržnega raziskovalca GfK, svetovalnega odbora trgovca z živili Tegut in nadzornega sveta podjetja Villiger.

Je najstarejša med štirimi brati in sestrami. Od leta 1990 je poročena z dr. Franzom J. Ruderjem, direktorjem Underberg AG. Par ima štiri otroke in trenutno prebiva v Švici.

UNDERBERG 

 

Hubertine Underberg-Ruder holds a doctorate in the field of microbiology. After completing her research work at the Ministry of Agriculture and Fisheries of the Kingdom of the Netherlands, she is employed by the family company. Since 1991 she has been Chairman of the Supervisory Board of the Swiss based parent company Underberg AG, the Austrian Gurktaler AG and the Hungarian Zwack Unicum Nyrt. She also chairs the Advisory Board of the German Underberg companies. Outside the Underberg Group, she is a member of the Owners Committee of GfK (Market Researchers), Tegut Food Advisory Board and Villiger Supervisory Board.

She is the eldest among four siblings. Since 1990 she has been married to dr. Franz J. Ruder, Director of Underberg AG. The couple has four children and currently lives in Switzerland.