Header Image

Ivan Kapetanović Ml.

Kapetan d. o. o.

Po končanem študiju ekomonije na poslovni šoli v Barceloni (BSS Barcelona), je Ivan Kapetanović ml. prevzel družinska podjetja s sedeži v Sloveniji in na Hrvaškem. Pripada drugi generaciji podjetnikov, ki se ukvarjajo z različnimi področji, kot so konzulting, investicije, trgovina in proizvodnja.

Med naštetimi podjetji izpostavljamo dve:

KAPETAN d. o. o.

Podjetje je aktivno na področju prehrambene industrije. V lasti ima tovarno oljčnega olja ter tri znane restavracije v centru Ljubljane.

CABALLUS-NET d. o. o.

Podjetje upravlja z eno od največjih investicij v hrvaškem turističnem sektorju. Caballus-net d.o.o. je bilo prav tako udeleženo pri izgradnji telekomunikacijskega omrežja na Hrvaškem ter se med drugim ukvarja z izvozom hrvaških produktov po svetu. Podjetje najemajo tudi tuja investicijska podetja za pomoč pri investicijah v državah nekdanje Jugoslavije, posebej v Sloveniji in na Hrvaškem.

 

After the graduation at the Barcelona School of Business (BSS Barcelona), Ivan Kapetanović jr. took over family businesses with head offices in Slovenia and Croatia. It belongs to the second generation of entrepreneurs who deal with various areas, such as consulting, investment, trade and production.

Among the listed companies we highlight two:

KAPETAN d. o. o.

This company is situated in Slovenia capital Ljubljana and it owns an olive oil factory which is exporting it in Europe. It was constructing a telecommunication network in Slovenia. Company in its portfolio has as well three well known restaurants which are in Ljubljana city center.

CABALLUS-NET d. o. o.

This company is situated in Croatia and it is currently managing construction and investing in one of the biggest tourist resorts in Croatia. Caballus-net d.o.o. was/is involved in a construction of telecommunication network in Croatia and exporting Croatian products all over the world. Company is also being hired by other foreign investing companies for its reputation to help them invest in ex-Yugoslavian countries, especially in Croatia and Slovenia.