Header Image

Kaja Kosec

Za Dialog

Kaja Kosec je mlada podjetnica, ki je ustanovila start-up zavod Za dialog. Zavod je izobraževalna institucija, kjer izvaja poslovne programe v krepostnem voditeljstvu in dialogu. Po profesiji je dvakratna magistrica teologije in je zaključila študij na priznani Katoliški univerzi Leuven, Kraljevini Belgiji. Specializirala se je za področje poslovne etike, skladnega odločanja in krepostnega vedenja. V slovenski poslovni prostor tako prinaša personalistično prakso, podjetniško kulturo skupnosti in voditeljsko duhovno-skladno identiteto.

V sklopu zavoda sovodi projekt Zdrav pri delu, preko katerega ozavešča in opremlja kadre in vodstva z učinkovitimi ukrepi za zdravje na delovnem mestu. Hkrati sodeluje na več projektih, kot je mednarodni Erasmus+ Mladi za podjetništvo in poslovno etiko, in je aktivna prostovoljka in članica nadzornega odbora Univerzitetnih izobraženk Slovenije.

ZA DIALOG

 

Kaja Kosec is a young entrepreneur who founded a start-up institute ZA DIALOG. The institute is an educational platform where she carries out business programs on virtuous leadership and dialogue. She holds two Masters degrees in Theology and Religious Studies from Catholic University of Leuven, the Kingdom of Belgium. She is specializesd in the field of business ethics, complient decision making and virtuous behavior. To Slovenian business space she brings personlaist practice, entrepreneurial culture of community and leadership spiritualy coherent identity.

In the ZA DIALOG she co-runs a project Healthy at Work through which she is raising awareness and equips staff and management for effective healthy action in the workplace. At the same time she participates in several projects, such as the international Erasmus+ Youth for Entrepreneurship and Business Ethics, and is an active volunteer and member of the Supervisory Board of the Slovene Union of University Women.