Header Image

Mojca Emeršič

Vodja družinskega podjetništva, EY Slovenija

Mojca Emeršič je vodja projekta družinsko podjetništvo v Ernst & Young Slovenija, kjer vodi pripravo Družinske ustave in storitve svetovanja družinskim podjetjem na področju prenosa nasledstva in prenosa globalnih znanj, skupaj s strokovnjaki iz področja davkov, prava, financ in HR. V Sloveniji koordinira tudi projekt EY Growth Navigator™, preko katerega EY Slovenija družinskim podjetjem omogoča strateški vpogled v dinamiko rasti in razvojnih vprašanj, s katerimi se soočajo družinska podjetja.

ERNST & YOUNG

Mojca Emeršič is the head of the family entrepreneurship project at the Ernst & Young Slovenia, where she is leading the preparation of the Family Constitution and consulting services to family businesses in the field of transferring succession and transfer of global knowledge, together with tax, law, finance and HR experts. In Slovenia she coordinates the EY project Growth Navigator ™ through which EY Slovenia provides family businesses with a strategic insight into the dynamics of growth and development issues that family businesses face.