Header Image

Stephan Werhahn

Werhahn KG

Stephan Werhahn je podjetnik in finančni strokovnjak že več kot 25 let. Predstavlja 5. generacijo lastnikov podjetja Werhahn KG. Študiral je pravo na univerzi v Göttingenu, Bonnu in Ženevi, magistriral iz ekonomije na univerzi Georgetown v ZDA ter doktoriral na IESE v Barceloni.

Po zaključku študija je deloval na vodilnih položajih podjetij Bosch in Siemens. V svoji bogati poslovni karieri je stkal ogromno odnosov, ki mu koristijo pri upravljanju družbe Chandelier GmbH, kjer se ukvarja s svetovanem in vlaganjem v mala in srednja podjetja po svetu. Pri njegovem delu ga najbolj motivirajo facilitacija inovativnih podjetniških aktivnosti ter vodstvenih principov znotraj mednarodnega gospodarskega trga.

Sicer pa je gospod Werhahn tudi politično aktiven z odlično politično mrežo, ki je tesno povezana s poslovnimi skupinami politične stranke CDU, ki jo je ustanovil njegov ded Konrad Adenauer.

WERHAHN KG

Stephan Werhahn has been an entrepreneur and a financial expert for more than 25 years. He represents the fifth generation of owners of Werhahn KG. He studied law at the University of Göttingen, Bonn and Geneva, get master’s degree in economics at Georgetown University in the USA, and received his PhD at the IESE in Barcelona.

After finishing his studies, he was in the lead positions of Bosch and Siemens. In his rich business career, he has built up a wealth of relationships that benefit him in the management of Chandelier GmbH, where he is engaged in consulting and investing in small and medium-sized enterprises around the world. In his work, he is most motivated by the facilitation of innovative entrepreneurial activities and managerial principles within the international economic market.

In addition, Mr Werhahn is also politically active with an excellent political network, closely linked to the business groups of the CDU political party, founded by his grandfather Konrad Adenauer.